Chernel-emlékév indul Kőszegen

Az emlékév február 21-én a tudós sírjának koszorúzásával megkezdődött, ahol klaszterünk képviseletében koszorút helyeztünk el.

Prof. Dr. h. c. Dr. Faragó Sándor DSc. rector emeritus, a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet nevében, Chernel Istvánt méltató beszédében emlékezett vissza a híres ornitológus példamutató életszemléletére, egész életére.

 

Chernel István volt a sísport hazai meghonosítója, ő írta meg 1896-ban a Lábszánkózás Kézikönyvét. Február 21-én, Chernel halálának 100. évfordulóján, kőszegi sírjának koszorúzásával megkezdődött. Klaszterünk képviseletében Fehér Gyula elnök koszorút helyezett el.

Az Őrségi Nemzeti Parki  (ŐNP) igazgatóságának tájegységvezetője, Harsányi Krisztián elmondta: az ŐNP a Chernel István szellemi és tárgyi örökségének kezelője.  A szervezet arborétumként működteti a család egykori birtokát, a kőszegi Chernel-kertet. A mellette lévő Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban külön részlegben mutatják be a Chernel család történetét, és minden év május 10-én megrendezik a neves természettudós által Kőszegen útjára indított Madarak és Fák napját.

A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban Chernel István Emlékszoba is kialakításra került, itt található Chernel eredeti lábszánkója, síbotja és hótaposója is!

A Chernel emlékszoba televíziós felvétele megtekinthető a fenti képre kattintva!

A Látogatóközpontban, az emlékév programjának részeként, 2022. április 6-án a Chernel családról tudományos tanácskozást, ünnepi előadóülést tartanak. Ezen tanácskozásra előadói meghívást kapott klaszterük elnöke is. A tervezett előadás címe: Chernel István, mint az lábszánkózás, azaz a hazai sísport meghonosítója.

Chernel nemesi családba született. Anyja Festetich Mária, aki a genetikai törvényszerűségek felismeréséről közismertté vált Festetich Imre gróf lányaként látott napvilágot. Apja, Chernel Kálmán, történettudós volt, születésnek 200. évfordulóján kerül sor az ünnepi előadóülésre.

A megemlékezés koszorúi

Chernel István fiához írt levelének sorai mindannyiunk számára követendők lehetnének:
„… a fődolog mindég az, hogy úgy teljesítse az ember a kötelességét, hogy lelkiismerete megnyugvást találjon és tiszta tudatában legyen annak, hogy mindent megtett, amit tehetett.

Szöveg és kép: F. Gy.