KLASZTER FELADATAI

A Klaszter feladatai:

Elősegíti a tagok közötti együttműködést, a tagok részére információt nyújt, előadásokat, rendezvényeket, fórumokat szervez szakmai ismeret- és tapasztalatcsere, konzultáció céljából.
A Klaszter céljainak megvalósítása érdekében javaslatokat tesz, véleményez.
Kapcsolatot tart fenn, stratégiai partnerséget épít ki, elősegíti az együttműködést a sísporthoz kapcsolódóan a hazai és nemzetközi szervezetekkel, a Klaszter működését érintő szabályozókkal, döntéshozókkal, döntés-előkészítőkkel, más klaszterekkel, intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, médiával.
Tagjai vonatkozásában érdek képviseleti tevékenységet folytat.
Klaszter céljainak megvalósítása érdekében szabályozási környezet rendezésének előmozdítása.
Klaszter céljainak megvalósítása érdekében hazai és közösségi vagy egyéb támogatás megszerzése céljából a forrásgazdához, vagy képviselőjéhez pályázatokat, kérelmeket nyújt be.

Alapító Tagok rögzítik, hogy az együttműködésük sikeressége érdekében szükséges meghatározni, hogy a Klaszter céljait milyen távon kívánja megvalósítani. Ennek értelmében a Tagok együttműködése az alábbi szakaszokra osztható:

Első szakasz (induló): el kell érni, hogy a célokat és az összefogás jelentőségét szem előtt tartva a Tagok átgondolják, módosítsák az üzletpolitikájukat, valamint ki kell alakítani a Klaszter működésének adminisztratív hátterét.

Második szakasz (tervezés): a célok megvalósítása érdekében szükséges egyértelművé tenni a konkrét feladatokat, azok megvalósításához szükséges forrásokat felmérni, tervezni.

Harmadik szakasz (fejlesztés): A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a fenti tervezési szakasz eredménye alapján kiválasztanak és az alakulástól számított 1 éven belül legalább három, a Klaszter célkitűzései megvalósítását szolgáló, azt elősegítő feladatot (közös projektet) valósítanak meg. Ezt követően – figyelemmel a változás alatt álló pályázati, jogi környezetre – törekednek együttműködésük fejlesztésére, célul tűzik ki a szervezett jogi formába történő átalakulást.