KLASZTER

 


Tagszervezetek


Eredményeink

Sajtótájékoztatóink

Chernel Istvánról

 

A klaszter céljai

 

A Klaszter célja a sport-, és fizikai aktivitás hazai népszerűsítése, a havas sportok kultúrájának és a biztonságos téli sportolás ismereteinek széles körű terjesztése és erre megfelelően fejlesztett helyszínek, sípályák biztosítása. A Klaszter célja, hogy a magyar sízők a hazai sípályák felé forduljanak, ezáltal a magyarországi síélet fejlődjön. A Tagok együttműködnek annak érdekében, hogy téli és nyári turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásaikat a szabadidő sportolók és a versenyzők minél szélesebb köre vehesse igénybe.

A Klaszter célja továbbá, hogy ösztönözze a belföldi turizmust a sípályákhoz és a vonzáskörzetükhöz tartozó magyarországi tájak, tájegységek, valamint ismert és kevésbé ismert turisztikai látványosságok megismerésének elősegítésével.
A fenti célok keretében:
Az érintett területet szabályozó, illetve döntést hozó állami szervezetekkel kapcsolat kiépítése, normaalkotás beindítása érdekében kezdeményező tevékenység folytatása, norma-tervezetek készítése, társadalmi szervezetekkel stratégiai partnerség fenntartása, érdek képviseleti tevékenység folytatása.

A magyar ifjúság sporthoz (elsősorban a síeléshez) szoktatásával (ideértve a sportos életmód szeretetére nevelést, a rendszeres sportolásra szoktatást) és a sportolás lehetőségének biztosításával a magyar ifjúság egészséges életmódra nevelése érdekében, a sípályákra, a sísportra, valamint a belföldi turizmusra vonatkozó szabályozási környezet egységesítése, hatékony, megfelelő szabályozásának biztosítása érdekében.
Együttműködés a sísport, a sípályák, valamint a sípályákhoz és a vonzáskörzetükhöz tartozó magyarországi tájak, tájegységek és turisztikai látványosságok fejlesztése érdekében.

Egységes kommunikációs stratégiák megvalósítása, széles körű egyéb kommunikációs és marketing együttműködés a sísport, valamint szezonon kívül az egyéb turisztikai vonzerő népszerűsítése érdekében, a sípályákhoz és a vonzáskörzetükhöz tartozó magyarországi tájak, tájegységek, valamint ismert és kevésbé ismert turisztikai látványosságokhoz kapcsolódó belföldi turizmus ösztönzése érdekében.

A sísportra vonatkozó statisztikai adatok rendszeres elemzése. A sísportra vonatkozó statisztikai adatgyűjtési formák, közvélemény-kutatás kérdésköreinek kidolgozása és ezek rendszeres elemzése,
kiértékelése.

A klaszter feladatai

 

Elősegíti a tagok közötti együttműködést, a tagok részére információt nyújt, előadásokat, rendezvényeket, fórumokat szervez szakmai ismeret- és tapasztalatcsere, konzultáció céljából.
A Klaszter céljainak megvalósítása érdekében javaslatokat tesz, véleményez.
Kapcsolatot tart fenn, stratégiai partnerséget épít ki, elősegíti az együttműködést a sísporthoz kapcsolódóan a hazai és nemzetközi szervezetekkel, a Klaszter működését érintő szabályozókkal, döntéshozókkal, döntés-előkészítőkkel, más klaszterekkel, intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, médiával.
Tagjai vonatkozásában érdek képviseleti tevékenységet folytat.
Klaszter céljainak megvalósítása érdekében szabályozási környezet rendezésének előmozdítása.
Klaszter céljainak megvalósítása érdekében hazai és közösségi vagy egyéb támogatás megszerzése céljából a forrásgazdához, vagy képviselőjéhez pályázatokat, kérelmeket nyújt be.

Alapító Tagok rögzítik, hogy az együttműködésük sikeressége érdekében szükséges meghatározni, hogy a Klaszter céljait milyen távon kívánja megvalósítani. Ennek értelmében a Tagok együttműködése az alábbi szakaszokra osztható:

Első szakasz (induló): el kell érni, hogy a célokat és az összefogás jelentőségét szem előtt tartva a Tagok átgondolják, módosítsák az üzletpolitikájukat, valamint ki kell alakítani a Klaszter működésének adminisztratív hátterét.

Második szakasz (tervezés): a célok megvalósítása érdekében szükséges egyértelművé tenni a konkrét feladatokat, azok megvalósításához szükséges forrásokat felmérni, tervezni.

Harmadik szakasz (fejlesztés): A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a fenti tervezési szakasz eredménye alapján kiválasztanak és az alakulástól számított 1 éven belül legalább három, a Klaszter célkitűzései megvalósítását szolgáló, azt elősegítő feladatot (közös projektet) valósítanak meg. Ezt követően – figyelemmel a változás alatt álló pályázati, jogi környezetre – törekednek együttműködésük fejlesztésére, célul tűzik ki a szervezett jogi formába történő átalakulást.

 

Elnöki programtervezet 2018-2022 közötti évekre

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZMSZ 2017. évi módosításának jegyzőkönyve


Egyesület Alakuló Közgyűlés jegyzőkönyve


Egyesület Alapszabálya


Egyesület Cégbírási Végzés

 

2022. évi Egyszerűsített Beszámoló

2021. évi Főkönyvi Kivonat

2022. május 9. Éves közgyűlés (Sopron) jegyzőkönyve

2022. május 9. Éves közgyűlés (Sopron) jelenléti ív