Kormányhatározat a Klaszterfejlesztési Stratégiájáról

A Kormány 1483/2023. (XI.7.) számú határozata megjelent a Magyar Közlönyben.

Megjelent a Magyar Közlönyben a Klaszterfejlesztési Stratégia és annak végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló, 483/2023. (XI.7.) számú kormányhatározat.

A végleges Klaszterfejlesztési Stratégia a kormany.hu oldalon lesz elérhető, várhatóan 30 napon belül.

A klaszter egy alulról szerveződő, szakmai alapokra épülő, a hasonló szakterületeken tevékenykedő,
hasonló kihívásokkal szembesülő tagszervezetek együttműködésén alapuló, azok érdekképviseletét
hatékonyan ellátni képes szerveződés, amelyben az egyes tagszervezetek különösen nagy befolyást
gyakorolhatnak a közös stratégia építésére és a kulcsfontosságú akcióterületek megválasztására. A
klaszter több, mint érdekvédelmi szövetség, a tudás- és az információ-megosztás, a szélesebb körű
együttműködés szervezete. Szektoriális elkötelezettség jellemzi, feladata az együttműködés erősítése,
az iparágon belüli szereplők összekovácsolása.
A klaszter olyan profitorientált, üzleti és/vagy innovációs fókuszú, értéklánc alapon szerveződő
közösség, amelynek lényege olyan, a bizalomra épített együttműködések megvalósítása, melyek a
méretgazdaságossági előnyöket és a feladatok megosztásából adódó hatékonyságot kihasználva,
iparági versenyelőnyt érhetnek el.