Felszámolnák a téli sportokat a Normafán

A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter soha nem foglalkozott politikai véleményekkel, tagjai egymás politikai nézeteinek ismerete nélkül működtek együtt az elmúlt 10 évben a hazai havas sportok fejlődése érdekében. Ennek az elvnek a megtartásával, de a helyzet súlyosságának figyelembevételével szeretnénk tájékoztatni a téli sportok kedvelőit a Normafa téli sportját fenyegető tervekről.

Szent Anna réti szánkópálya 2023 decemberében

Két éve nyílt meg újra a Normafán, az ott egyébként száz éves múltra visszatekintő sífutó és szánkópálya, és sajnos van egy politikai erő, ami ennek a felszámolását tűzte ki célul. Az egyik a XII. kerület Hegyvidéken polgármester jelöltet is állító párt Normafával foglalkozó választási programjának 3. pontja a következőt tartalmazza:


„A hóágyúkat el kell bontani és eladni, amíg még érnek valamit. Eleve az önkormányzat nem tartja be az engedélyben szereplő feltételeket és a környezetet súlyosan károsítva működteti ezeket.”

*

Sajnos, mivel a télisportokhoz ma már elengedhetetlenül hozzátartozik a hópótlás – hasonlóan mint az úszósporthoz a fedett és fűtött medence, vagy a jégpályához a jéghűtő berendezés – így ezek elbontása és eladása végleg megszüntetné a budapestiek lakóhelyéhez közeli, és így közlekedés szempontjából környezetbarát téli sportolási lehetőségeit.

Ez azért is sajnálatos lenne, mert az elmúlt évek szakértői vizsgálatai igazolták a hópótlás pozitív hatásait az élővilágra.

Ennek alátámasztásaként Dr. Musicz László okl. építőmérnök, okl. humánökológus, környezet- és természetvédelmi szakértő vezette szakértői csoport által az első „behavazásos” év után készített vizsgálati anyag „szakértői állásfoglalásából” idézünk részleteket – a szerző jóváhagyásával- a többlet víz, a hókészítés és megvilágítás egyes hatásairól :

Sem a sífutó pálya, sem a szánkópályák esetében nem állnak fenn olyan lejtésviszonyok, hogy az ott elolvadó hómennyiség, és/vagy az oda lehulló nagy intenzitású csapadék vízelvezetési problémákat idézzen elő, vagy akár eróziós folyamatokat indítson el. … Ellenben ki kell emelni a hópótlásból adódó csapadékvíz-többletnek a klímaváltozás következtében nagy mértékben szárazodó Normafa növény- és állatvilágára gyakorolt rendkívül jótékony hatásait.”

A hópótlás révén előálló téli stabil hóviszonyoknak köszönhetően épp a szánkópályára eső sziklakibúvások nem lesznek kitéve a kikoptatásnak, talajlehordásnak, hiszen a 30 cm vastag hótakaró a jövőben meg fogja védeni ezeket. A hópótlás előtti években sokszor a havat csak nyomokban, vagy egészen vékony rétegben tartalmazó lejtőn zajlott a szánkózás. Meg is lett a következménye: kikoptatott fű, fokozódó erózió, eltűnő mikrodomborzat. Ezt szüntetné meg a stabil hópótlás.”

helyszíni vizsgálataink alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a leánykökörcsin, mint a szánkópálya közelében élő közösségi jelentőségű (jelölő) védett növényfaj vonatkozásában, valamint a sífutó és szánkópálya környezetében húzódó Natura 2000 jelölő élőhelyek (6210, 91G0, 9130) esetében nem védelmi rendszert kell kiépíteni a fellépő többletvízhatás ellen, hanem épp fordítva: a hópótlás révén erre a kis területre kikerülő többletvíz az egyre drámaibban szárazodó élőhelyek lassú regenerálódásához járulhat hozzá”

részletesen megvizsgáltuk azoknak a közösségi jelentőségű állatfajoknak a helyzetét, és a pályák működtetésével, karbantartásával összefüggő megvilágítás állatfajokra (elsősorban ízeltlábúakra és denevérfajokra) gyakorolt hatásait, és ez alapján kijelenthető, hogy a pályák működtetésével járó fényhatások nem idéznek elő sem a denevérfajok vonatkozásában, sem az ízeltlábúak (védett lepke- és bogárfajok) tekintetében kimutatható negatív hatást. … A 2022-ben kialakított és 2023 márciusig első alkalommal üzemelt sífutó- és szánkópályák nem idézték elő sem a nyugati piszedenevér, sem más denevérfajok populációjának sérülését, sőt a 2023 őszén végzett denevérfaunisztikai vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy az első szezon hóágyú- és ratrak használata semmiféle negatív hatással nem járt a denevérfajokra nézve. A nyugati piszedenevér állománya, aktivitása az ultrahang detektorokkal végzett részletes vizsgálatok tanúsága szerint a korábbi éveknél még nagyobb számban vannak jelen a Normafán, a sífutó- és szánkópályák környezetében.”

A vizsgálatok megállapításainak fényében érthetetlen a szándék, hogy az elmúlt télen 59, az azt megelőző szezonban pedig 79 napon keresztül, sokezer gyereknek és télisportolónak biztosított minőségi szabadtéri sportolási és szórakozási lehetőséget egyesek a Normafán végérvényesen fel akarják számolni.

Diák Sífutó Olimpia a Szaniszló réten 2023 februárjában