Végre külön törvény rendelkezik a síliftekről – 2015. június 23.

A magyar Országgyűlés a mai napon elfogadta a sífelvonók engedélyezésének és üzemeltetésének hazai szabályozására is vonatkozó új törvényt, megtörténtek a vasúti törvénnyel kapcsolatos módosítások.

Csak, hogy a laikusok számára is világos legyen: eddig a vasúti törvény alá tartoztak a síliftek… Ritka, hogy az országgyűlés ilyen nagy többséggel ( 94% )  megszavaz egy törvényt, ráadásul a törvényalkotási bizottság azon egységes ajánlásával ( az összes ellenzéki párt támogatásával ), melyben hangsúlyozzák, hogy végre a turisztikai lehetőségek előtt jobban megnyílhatnak a lehetőségek, egyszerűsödnek az engedélyezési eljárások.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői kérték klaszterünk szakmai véleményét, annak érdekében, hogy a jogi szabályozás minden résztvevője számára a legoptimálisabb jogi rendezés megszülessen. Megállapodtunk abban, hogy a törvénytervezet és majd a végrehajtási rendeletek megalkotásában is szakmai segítséget nyújtunk. A konzultációkat követően klasztertagjainknak lehetősége volt részleteiben is véleményezni a készülő törvénytervezetet. A véleményezés és javaslataink egységesítve március 16-ai keltezéssel kerültek benyújtásra a törvényalkotóknak.

Megállapodásra jutottunk: a végrehajtási rendelet megalkotásában is részt vállal klaszterünk.

A törvénytervezet általános indoklásában felsejlik a jogkövető magatartás – az eddig előírások teljesítésének – nehézsége:

„Az egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló törvény létrehozásának legfontosabb oka az, hogy a hatályos, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény elsődleges célja az európai uniós jogszabályok átültetése volt, és ezáltal a kisebb jelentőségű kötött pályás rendszerekre vonatkozóan nem került kidolgozásra a szabályozás megfelelő részletességgel, hiszen ezek a kötött pályás tevékenységek jelentős különbségeket mutatnak. Ugyanakkor e kötött pályás rendszerek a kedvtelési célú vagy turisztikai tevékenység keretében egyre inkább teret nyernek, mint aktív pihenési formák, ezért indokolt a vasúti közlekedés szabályozásától elválasztva, önálló törvényben rendezni az azokra vonatkozó keretszabályokat. „

Valamelyest egyszerűsödik tehát az engedélyezési eljárás: így például a továbbiakban műszaki hatósági engedély nem szükséges az alsó kötélvezetésű* felvonók esetében. Természetes sok egyéb engedély, pld: közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltésének feltételei, vagy a sífelvonók üzemeltetőjének az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával kapcsolatos jogai és kötelezettségei továbbra is szabályozottak!

* Alsó kötélvezetésű sífelvonó: olyan sífelvonó, amely kötélzete két végpont között a vontató oldalon alátámasztás nélkül van kifeszítve, amelynél a kötél haladási magassága legfeljebb a talajszinttől számítva 120 cm.

T/4886 számú törvényjavaslat a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről:

http://www.parlament.hu/irom40/04886/04886.pdf

Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

MTI hír:

Az Országgyűlés kivette a vasúti törvény hatálya alól az egyéb kötöttpályás rendszereket, ezzel mentesítve azokat az uniós irányelv szigorú rendelkezései alól. Ide tartozik egyebek mellett a sikló, a sífelvonó, a libegő, a kötélpálya, a turisztikai hajtány és a függővasút.

A parlament ezekre vonatkozóan külön törvényben határozta meg a keretszabályokat, a jogszabályt 168 igen, 5 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett fogadtak el.

A Magyar Közlönyben való megjelenés után a törvényt ide linkeljük:
…….link……..